พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 0 2212 PLAY MP3
002-การดำรงชีพชอบโดยทิศ 6 ของฆราวาส 0 1938 PLAY MP3
003-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 1345 PLAY MP3
004-ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ 0 1346 PLAY MP3
005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ 0 1297 PLAY MP3
006-ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 0 1168 PLAY MP3
007-ทุกข์ที่เกิดจากหนี้ 0 1156 PLAY MP3
008-หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 1212 PLAY MP3
009-เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ 0 1124 PLAY MP3
010-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา 0 1089 PLAY MP3
011-ฆราวาสชั้นเลิศ 0 1132 PLAY MP3
012-นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์.mp3 0 1141 PLAY MP3
013-วาจาของสัปปบุรุษ 0 1027 PLAY MP3
014-วาจาของอสัปปบุรุษ 0 980 PLAY MP3
015-วิธีปฎิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือทำร้ายร่างกาย 0 1010 PLAY MP3
016-การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา 0 1083 PLAY MP3
017-วาจาของสะใภ้ใหม่ 0 1040 PLAY MP3
018-วาจาที่ไม่มีโทษ 0 1031 PLAY MP3
019-คู่บุพเพสันนิวาส 0 1044 PLAY MP3
020-ภรรยา 7 จำพวก 0 1123 PLAY MP3
021-มนุษย์ผี 0 1053 PLAY MP3
022-เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง 6 แง่มุม 0 1044 PLAY MP3
023-กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ 0 954 PLAY MP3
024-กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 0 928 PLAY MP3
025-วิธีดับกรรม 0 959 PLAY MP3
026-วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์ 0 928 PLAY MP3
027-ฉลาดในเรื่องกรรม 0 897 PLAY MP3
028-วินิจฉัยกรรม 0 909 PLAY MP3
029-การบวชที่ไร้ประโยชน์ 0 830 PLAY MP3
030-สังฆทานดีกว่า 0 838 PLAY MP3
031-ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่าไม่ใช่มิตร 0 815 PLAY MP3
032-ผลแห่งทาน 0 875 PLAY MP3
033-ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน 0 841 PLAY MP3
034-เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 834 PLAY MP3
035-ผู้ให้โภชนะ 0 808 PLAY MP3
036-กัลยาณมิตรคืออริยมรรค 0 828 PLAY MP3
037-สังสารวัฎไม่ปรากฎที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 829 PLAY MP3
038-น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด 0 823 PLAY MP3
039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ 0 822 PLAY MP3
040-ที่รักที่เจริญใจในโลก 0 854 PLAY MP3
041-ทางแห่งความสิ้นทุกข์ 0 939 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง