พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 0 1620 PLAY MP3
002-การดำรงชีพชอบโดยทิศ 6 ของฆราวาส 0 1326 PLAY MP3
003-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 898 PLAY MP3
004-ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ 0 913 PLAY MP3
005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ 0 824 PLAY MP3
006-ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 0 750 PLAY MP3
007-ทุกข์ที่เกิดจากหนี้ 0 749 PLAY MP3
008-หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 797 PLAY MP3
009-เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ 0 709 PLAY MP3
010-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา 0 684 PLAY MP3
011-ฆราวาสชั้นเลิศ 0 719 PLAY MP3
012-นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์.mp3 0 756 PLAY MP3
013-วาจาของสัปปบุรุษ 0 649 PLAY MP3
014-วาจาของอสัปปบุรุษ 0 624 PLAY MP3
015-วิธีปฎิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือทำร้ายร่างกาย 0 637 PLAY MP3
016-การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา 0 708 PLAY MP3
017-วาจาของสะใภ้ใหม่ 0 677 PLAY MP3
018-วาจาที่ไม่มีโทษ 0 674 PLAY MP3
019-คู่บุพเพสันนิวาส 0 662 PLAY MP3
020-ภรรยา 7 จำพวก 0 693 PLAY MP3
021-มนุษย์ผี 0 718 PLAY MP3
022-เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง 6 แง่มุม 0 677 PLAY MP3
023-กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ 0 617 PLAY MP3
024-กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 0 585 PLAY MP3
025-วิธีดับกรรม 0 594 PLAY MP3
026-วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์ 0 600 PLAY MP3
027-ฉลาดในเรื่องกรรม 0 574 PLAY MP3
028-วินิจฉัยกรรม 0 579 PLAY MP3
029-การบวชที่ไร้ประโยชน์ 0 526 PLAY MP3
030-สังฆทานดีกว่า 0 545 PLAY MP3
031-ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่าไม่ใช่มิตร 0 522 PLAY MP3
032-ผลแห่งทาน 0 534 PLAY MP3
033-ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน 0 508 PLAY MP3
034-เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 527 PLAY MP3
035-ผู้ให้โภชนะ 0 517 PLAY MP3
036-กัลยาณมิตรคืออริยมรรค 0 538 PLAY MP3
037-สังสารวัฎไม่ปรากฎที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 535 PLAY MP3
038-น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด 0 527 PLAY MP3
039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ 0 515 PLAY MP3
040-ที่รักที่เจริญใจในโลก 0 562 PLAY MP3
041-ทางแห่งความสิ้นทุกข์ 0 645 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง