พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม 0 2212 PLAY MP3
002-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่1) 0 1597 PLAY MP3
003-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่2) 0 1350 PLAY MP3
004-สิ่งที่ไม่ควรคิด 0 1247 PLAY MP3
005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ 0 1230 PLAY MP3
006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 1216 PLAY MP3
007-กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 1232 PLAY MP3
008-การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 0 1265 PLAY MP3
009-เมื่อจะกระทำ 0 1144 PLAY MP3
010-เมื่อกระทำอยู่ 0 1081 PLAY MP3
011-เมื่อกระทำแล้ว 0 1113 PLAY MP3
012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่ 0 1097 PLAY MP3
013-ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 0 1213 PLAY MP3
014-ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน 0 1074 PLAY MP3
015-บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง 0 1035 PLAY MP3
016-สุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1028 PLAY MP3
017-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว 0 950 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 949 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 917 PLAY MP3
019-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็น 0 923 PLAY MP3
020-เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง 0 950 PLAY MP3
021-ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 0 943 PLAY MP3
022-ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม 0 985 PLAY MP3
023-เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 971 PLAY MP3
024-ผลของการให้ทานแบบต่างๆ 0 969 PLAY MP3
025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 927 PLAY MP3
026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 942 PLAY MP3
027-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 832 PLAY MP3
028-ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่รับวิบากกรรมต่างกัน 0 763 PLAY MP3
029-อานิสงส์ของการรักษาศีล 0 873 PLAY MP3
030-สุคติของผู้มีศีล 0 804 PLAY MP3
031-วิบากของผู้ทุศีล 0 766 PLAY MP3
032-ทุคติของผู้ทุศีล 0 736 PLAY MP3
033-ทำชั่วได้ชั่ว 0 737 PLAY MP3
034-บุคคล 4 จำพวก 0 762 PLAY MP3
035-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 0 755 PLAY MP3
036-สิ้นตัณหาก็สิ้นกรรม 0 682 PLAY MP3
037-การกระทำที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 0 713 PLAY MP3
038-จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ 0 698 PLAY MP3
039-เหตุเกิดของทุกข์ 0 707 PLAY MP3
040-ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์ 0 721 PLAY MP3
041-ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 0 693 PLAY MP3
042-เหตุเกิดของภพ 0 678 PLAY MP3
043-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 678 PLAY MP3
044-ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฏสูงสุดของธรรมชาติ 0 825 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง