พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม 0 1071 PLAY MP3
002-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่1) 0 794 PLAY MP3
003-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่2) 0 652 PLAY MP3
004-สิ่งที่ไม่ควรคิด 0 592 PLAY MP3
005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ 0 569 PLAY MP3
006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 548 PLAY MP3
007-กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 585 PLAY MP3
008-การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 0 619 PLAY MP3
009-เมื่อจะกระทำ 0 555 PLAY MP3
010-เมื่อกระทำอยู่ 0 522 PLAY MP3
011-เมื่อกระทำแล้ว 0 507 PLAY MP3
012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่ 0 516 PLAY MP3
013-ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 0 548 PLAY MP3
014-ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน 0 528 PLAY MP3
015-บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง 0 499 PLAY MP3
016-สุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 0 495 PLAY MP3
017-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว 0 434 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 439 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 450 PLAY MP3
019-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็น 0 437 PLAY MP3
020-เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง 0 448 PLAY MP3
021-ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 0 430 PLAY MP3
022-ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม 0 481 PLAY MP3
023-เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 465 PLAY MP3
024-ผลของการให้ทานแบบต่างๆ 0 466 PLAY MP3
025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 437 PLAY MP3
026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 429 PLAY MP3
027-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 412 PLAY MP3
028-ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่รับวิบากกรรมต่างกัน 0 369 PLAY MP3
029-อานิสงส์ของการรักษาศีล 0 434 PLAY MP3
030-สุคติของผู้มีศีล 0 377 PLAY MP3
031-วิบากของผู้ทุศีล 0 369 PLAY MP3
032-ทุคติของผู้ทุศีล 0 340 PLAY MP3
033-ทำชั่วได้ชั่ว 0 346 PLAY MP3
034-บุคคล 4 จำพวก 0 383 PLAY MP3
035-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 0 331 PLAY MP3
036-สิ้นตัณหาก็สิ้นกรรม 0 314 PLAY MP3
037-การกระทำที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 0 321 PLAY MP3
038-จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ 0 320 PLAY MP3
039-เหตุเกิดของทุกข์ 0 334 PLAY MP3
040-ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์ 0 313 PLAY MP3
041-ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 0 311 PLAY MP3
042-เหตุเกิดของภพ 0 304 PLAY MP3
043-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 311 PLAY MP3
044-ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฏสูงสุดของธรรมชาติ 0 413 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง