กำลังใช้เครื่องแม่ข่ายวิดีโอนอกประเทศไทย

พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishจาก http://listentobuddha.com/

Radio app icon for iOS Radio app icon for Android

เครือข่ายพุทธวจน: สถานที่ ประเทศ


ดูทั้งหมด

Modal Title

Any content could go in here.

×

พุทธวจน: วีดีโอพุทธวจนสนทนาช่วงก่อนฉัน-หลังฉัน

ดูทั้งหมด

พุทธวจน: พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่

ดูทั้งหมด

พุทธวจน: วีดีโอสั้น

ดูทั้งหมด