พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  094.ชุมนุมเทวดา

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  16-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2

 3. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  10-สนทนาธรรมก่อนฉัน 27.09.14

 5. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น๒
  011-หมวดที่ 11

 6. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  068.พุทธวจน faq โสดาบัน เห็นเกิด-ดับ อย่างไร

 7. คำถามที่พบบ่อย ...อริยวินัย/อริยบุคคล/ความหมายศัพท์/เรื่องทั่วไป
  กรรม (05010001-03000024)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  186-ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์

 9. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๓๘. คนตกน้ำ ๗ จำพวก

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้