พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุคตวินโย
  06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-ธรรมที่ละได้ด้วยกาย ละได้ด้วยวาจาและไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจา

 4. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น๑
  009-หมวดที่ 9

 5. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  065.พุทธวจน อนาคามี ละสังโยชน์ได้กี่ข้อ

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  60 - สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 2012-03-21

 7. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 51

 8. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 30

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่3)

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  48 - ชมรมธรรมปรีดา 2012-05-14

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้