พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

 2. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๔ ศีล
  ศีล 02

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน

 5. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  081.ทำไมจะต้องแสวงหานิพพาน_ ทำไมต้องฟังแต่คำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 6. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  52 - จันทรารีสอร์ท004 2012-11-14

 8. กรรม
  24 รู้วิธีออกจากระบบของกรรม ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้

 10. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ตามธรรมชาติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้