พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1

 3. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-จาคานุสสติ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์

 6. กรรม
  25 กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  205_Anacame20161105_1 กามฯ สังโยชน์ฯ ภพ ตอบคำถาม

 8. กรรม
  24 รู้วิธีออกจากระบบของกรรม ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  175-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์

 10. กรรม
  04 เรื่องกรรม ภพ แสงฉาก ขันธ์ ๕ กฏอิทัปปัจจยตา และ สังขตธรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้